Termeni și Condiții

1. INTRODUCERE

Prezentul document (împreună cu toate documentele menționate în acesta) stabilește termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui website www.swimathon.ms (în continuare „Website-ul’’). Scopul Website-ului este de prezentare a activității Fundației ComunitareMureș, oferirea de informații cu privire la proiectele și campaniile acesteia, depunerea de proiecte în vederea finanțării și strângerea de donații prin intermediul Website-ului.

Vă rugăm să citiți Termenii și Condițiile, Politica de cookies-uri și Politica de confidențialitate înainte de a utiliza Website-ul, indiferent de mod și scop.

Prin accesarea și utilizarea Website-ului, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu și vă asumați angajamentul de a respecta Termenii și Condițiile și politicile privind protecția datelor: Politica de cookies-uri și Politica de confidențialitate.

2. CINE SUNTEM NOI

Fundația Comunitară Mureș este o instituție locală care mobilizează resurse din comunitate (sponsorizări, donații, evenimente de atragere de fonduri, donații salariale, marketing comunitar etc.) și le canalizează către nevoi identificate în comunitate, contribuind la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor dintr-o zonă geografică specifică, (în continuare ,,Fundația’’ sau ,,Noi’’). 

3. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Fundația Comunitară Mureș este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutului Website-ului www.swimathon.ms, inclusiv, fără a se limita la: articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Nicio secțiune din conținutul de proprietate intelectuală al Website-ului nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Fundației. Prin urmare, vizitatorii Website-ului trebuie să înțeleagă și să consimtă să nu modifice, să nu vândă, să nu distribuie sau să nu creeze lucrări/opere/derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe Website.

4. UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Prin utilizarea Website-ului vă obligați:

a. Să nu creați un cont, să nu efectuați o înregistrare, să nu depuneți un proiect sau să nu efectuați o donație/sponsorizare furnizând informații false sau utilizând mijloace frauduloase. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că aţi procedat astfel, avem dreptul să vă anulăm contul, înregistrarea sau donația/sponsorizarea realizată, ori să nu luăm în considerare proiectul depus şi să informăm în mod corespunzător autoritățile competente.

b. Să ne furnizați o adresă de e-mail, o adresă poștală, alte date de indentificare și contact, sau alte date solicitate corecte şi exacte. Dacă nu ne furnizați toate informațiile de care avem nevoie și pe care vi le solicităm, este posibil să nu poată fi creat contul, să nu poată fi efectuată înregistrarea sau donația/sponsorizarea sau să nu fie eligibil proiectul depus ori să nu putem răspunde cererii dvs.

Prin crearea unui cont, înregistrarea, realizarea unei donații/sponsorizări sau depunerea unui proiect prin intermediul Website-ului, declarați că îndepliniți condițiile prevăzute de lege, respectiv că aveți capacitate de exercițiu pentru încheierea unor asemenea acte juridice.

5. DONAȚII/SPONSORIZĂRI/MECENAT

Fundația realizează prin intermediul Website-ului strângeri de fonduri pentru diferite cauze/proiecte bine documentate (de natură socială, medicală etc.) și în diferite scopuri întemeiate conform scopului și obiectului de activitate al Fundației. Contribuția la strângerea de fonduri se poate realiza prin:

 donație online la secțiunea Donează, donatorul fiind nevoit să completeze un formular de donație în care să specifice datele de contact, să aleagă cauza/proiectul pe care dorește să-l susțină prin donația efectuată, să specifice suma donată și felul donației (plată recurentă sau nu);

 prin încheierea unui contract de donație/sponsorizare/mecenat. În acest sens, pentru mai multe detalii se va contacta Fundația. Cauza/proiectul și scopul în care se realizează strângerea de fonduri va fi detaliat la secțiunea pe website la secțiunea proiecte. Fundația percepe între 3 și 25% din sumele donate, cu titlu de taxe folosite pentru acoperirea cheltuielilor administrative cu organizarea, desfășurarea și implementarea proiectelor.

Strângerea de fonduri se realizează cu respectarea dispozițiilor legale în materie de donație (dispozițiile Codului Civil), sponsorizare și mecenat (Legea nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea) și cele privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul general privind protecția datelor și legislația națională relevantă în materie).

6. CONCURSURI ȘI CAMPANII

Fundația organizează diferite concursuri și campanii pentru îndeplinirea scopului și obiectului de activitate al Fundației. Acestea se desfășoară în baza unui Regulament care va fi publicat pe Website-ul Fundației la momentul demarării concursului sau campaniei.

7. ALTE PROIECTE

Fundația organizează și desfășoară și alte proiecte pentru îndeplinirea scopului și obiectului de activitate al Fundației. Printre acestea se numără și:

 Cerc de donatori;

 Bikeathon Mureș - www.bikeathon.ms

 www.muresonbike.ro;

 www.muresmobil.ro;

 www.pedaleaza.org/

 mures.stiintescu.ro

 www.academiavelo.ro, www.bringaakademia.ro

Mai multe detalii veți afla accesând linkurile incluse.

8. RĂSPUNDERE

Fundația nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de daune pe care vizitatorul/utilizatorul Website-ului, beneficiarul Fundației sau oricare alt terț o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii conforme de către Fundație a oricăreia din obligațiile sale legale și/sau contractuale.  

9. DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA TERMENII ȘI CONDIȚIILE

Avem dreptul de a revizui și modifica Termenii și Condițiile în mod ocazional și discreționar.

Aveți responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Condițiile, Politica de cookies- uri şi Politica de confidenţialitate, întrucât aplicabilă va fi varianta actualizată a acestora în vigoare la momentul vizitării Website-ului, respectiv al plasării unei comenzi prin intermediul acestuia.

10. LEGISLAȚIA APLICABILĂ ŞI JURISDICȚIA

Utilizarea Website-ului și încheierea, executarea și încetarea contractelor încheiate cu Fundația prin intermediul Website-ului vor fi guvernate de legislația română.

Eventualele litigii care decurg din sau în legătură cu folosirea Website-ului sau în legătură cu încheierea, executarea și încetarea acestor contracte se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Fundație are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’) și a legislației naționale relevante în materia protecției datelor.

Pentru a cunoaște mai mult detaliile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate ( hyperlink) și Politica de cookies-uri (hyperlink).

De asemenea pentru orice solicitări sau nelămuriri privind protecția datelor vă rugăm să ne contactați la adresa de email: dpo@fcmures.org, prin poștă sau curier la adresa: mun. Tîrgu-Mureș, str. Avram Iancu, nr. 37, jud. Mureș, cod poștal: 540089.


Spune și altora despre acest eveniment